Borgmästare går emot Bush miljöpolitik

Vid ett möte i USA med representanter från 40 av världens mest förorenade storstadsområden, har 514 amerikanska borgmästare gått emot president Buschs miljöpolitik.

De skrev under ett avtal om att senast 2012 ha minskat utsläppen av skadliga växthusgaser till under 1990 års nivå.

Det är den enda överenskommelse om miljöskydd som träffats av förtroendevalda i USA. President Bush har vägrat att skriva under Kyotofördraget.