Planer på eko-by på Gotland

Det finns planer på en så kallad ekoby på Gotland, alltså ett bostadsområde som påverkar miljön och klimatet så litet som möjligt. Byn ska bestå av ungefär 15 hushåll högst två mil från Visby. (SR Gotland)