Många förtidspensionärer i Kommunal

Hela 20 procent av de som är med i fackförbundet Kommunal och som slutade på sina jobb mellan 1994 och 2004, har förtidspensionerats. Det visar en undersökning som fackförbundet Kommunal låtit göra.

Ylva Thörn, ordförande för Kommunal, har en klar bild av vad hon tror att det beror på.

- Det har en väldigt tydlig koppling med de förändringar och nedskärningar som skedde i mitten av 90-talet då statsfinanserna sanerades. Det blev en ökad press och man fick en tuffare arbetssituation, säger Ylva Thörn.

Samkörning
Fackförbundet Kommunal har samkört medlemsdata med uppgifter från Statistiska centralbyrån för att se vad som hänt de kommunalare som jobbade inom Kommuner och Landsting 1994 fram till och med 2004. Man har sedan jämfört det med hela befolkningen under ungefär samma år, 1991 till 2004.

Undersökningen visar att av de kommunalare som slutat inom kommuner och landsting under perioden så har 20 procent förtidspensionerats. Det är mer än dubbelt så många jämfört med befolkningen som helhet, där närmast jämförbara siffra är 8 procent. De som gått i ålderspension ingår inte i materialet.

Högre än andra
Också när det gäller sjukskrivningar låg de undersökta kommunalarna högre, 5 procent mot hela befolkningens 2 procent.

Boel Kallermo är sektionschef på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting och hon är både överaskad och bekymrad över de höga talen men att inte bara arbetsgivarna kan läggas till last för hur det ser ut.

– Dels så handlar det ju om individens hälsa och livssituation. Det handlar om förhållanden på arbetsplatsen och om hur arbetsmarknaden fungerar. Det vi har möjlighet att göra som arbetsgivare är att bidra till goda förutsättningar på arbetsplatsen. Vi kan i vårt arbetsgivaransvar ta en viss del av det ansvaret, säger Boel Kallermo.

Har ni gjort tillräckligt för att förhindra den här situationen?

– Kommuner, landsting och regioner arbetar väldigt ambitiöst idag för att människor ska vara friska på sina arbetsplatser och att man ska ha möjlighet att påverka sin arbetssitutation. Man ska ha en fysisk och psykisk arbetsmiljö så att man har möjlighet att göra ett bra jobb och att man trivs.

Tycker du siffrorna visar på att ni har lyckats?

– Siffrorna visar att det finns mycket ytterligare att göra, säger Boel Kallermo på Sveriges kommuner och landsting.

Att det ser ut som det gör för kommunalarna, vad säger det om hur facket lyckats slå vakt om sina medlemmars bästa?

- Jag tycker inte att vi enbart ska säga att vi har misslyckats. Vi har drivit frågorna, vi kanske skulle ha drivit dem tuffare, men vi har definitivt haft med dem i vårt arbete, säger Ylva Thörn.

Virve Hedenborg
virve.hedenborg@sr.se