Projekt om långtidssjukskrivna utreds

Den stora satsningen på att få långtidssjukskrivna tillbaka i arbete ska utvärderas innan projektet får fortsätta.

Det är Försäkringskassan och Ams som går igenom 155 000 fall där människor varit sjuka än två år, för att se vilka som kan återgå i någon form av arbete.

För en dryg vecka sedan visade de första resultaten att bara var åttonde kunde komma i fråga, inte var tredje som regeringen hoppats på.

Regeringen vill nu att myndigheterna utreder vad det kostar att fortsätta projektet ett år till.