Asylsökande kan avvisas till Afghanistan

Asylsökande från delar av Afghanistan kan nu skickas tillbaka, efter ett beslut i Migrationsverket.

Det är en afghansk man från huvudstaden Kabul som redan för över två år sedan fick sitt första avslag.

Mannen beviljades då, tillsammans med 400 andra afghaner, ett tillfälligt ettårigt uppehållstillstånd.

Enligt Migrationsverkets rättschef har visserligen säkerhetsläget försämrats i södra Afghanistan, men i Kabul, där mannen har fru och barn, råder ingen väpnad konflikt i folkrättslig mening, och mannen får inte asyl.