Frystorkning i stället för kremering utreds

Frystorkning av kroppar kan bli ett alternativ till kremering och begravning i kista. Frågan bereds just nu på kulturdepartementet på initiativ av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Hon är positiv till den omdiskuterade begravningsmetoden.

Ekot har besökt kyrkogården vid Katarina kyrka i Stockholm för att ta reda på hur gravarna skulle se ut om frystorkningsmetoden skulle börja användas.

Det är glest mellan de flera hundra år gamla gravarna i den grönskande kyrkogården, förutom i ena hörnet där de nyare gravarna står, tätt, rad på rad. Det är en tydlig bild av att de allra flesta idag väljer kremering framför kistbegravning.  

Större gravplatser
Om frystorkning skulle bli lagligt skulle dagens små gravplatser behöva bli större.

– Jag tror att utrymmet skulle vara ungefär samma för en sådan grav som en traditionell kistgrav. Däremot kanske inte den här avlånga formen, utan en liten mer fyrkantig, säger Karin de Fine Licht, förbundsjurist på Svenska kyrkans församlingsförbund.

Det finns i och för sig två sätt att begrava en frystorkad kropp. Den ena är att först frysa kroppen och sedan sänka ned den i kväve. Det gör kroppen skör. En vibration omvandlar den sedan till pulver som sedan begravs i en kista.

Kremering
Det går också att kremera den pulveriserade kroppen om man till exempel vill sprida askan.

Frystorkning anses vara betydligt mer miljövänlig än andra metoder. Det blir ingen förbränning som skapar koldioxid. Kvicksilvret i kroppen kan lätt tas om hand och kroppen förmultnar, till skillnad från kistbegravning där det snarare är frågan om en långsam förruttnelse.

Det är också därför det nu är lag på att kistan måste vara en meter under marken. Den lagen behöver alltså ändras om frystorkning ska bli möjlig.

Kyrkan positiv
Svenska kyrkan är positiv till metoden.

– Kyrkan har faktiskt visat sig osedvanligt positiv till nyheten. Jag tror att det handlar om att man säger att det ska vara ett mer miljövändligt val, säger Karin de Fine Licht.

Andra saknar en etisk diskussion kring frystorkning.

– Metoden har ju beskrivits som att kroppen ska den sönderfalla i en lättare skakning när man har doppat den i det flytande kvävet. Vad är en lättare skakning? Det vet vi ju inte fullt ut. Där ser jag en bit av det etiska, att veta att det sker på rätt sätt, säger Jan-Olov Andersson, planeringschef på Sveriges kyrkors och krematoriers förbund.

Tycker du att förespråkarna för den här metoden inte har tagit de här etiska frågorna på riktigt allvar?

– Om jag får uttala mig personligen så tycker jag att man ibland glömmer bort den biten, säger Jan-Olov Andersson.

Katarina Helmerson
katarina.helmerson@sr.se