Parkinsons sjukdom var arbetsskada

Efter åtta år har tre män som tidigare arbetat vid Wargöns pappersbruk fått Parkinsons sjukdom erkänd som arbetsskada. Det står klart efter onsdagens dom i kammarrätten.

Det var med stor lättnad som Bo Hansson och Conny Kristoffersson tog emot beskedet om att dom nu får rätt mot försäkringskassan.

– Huvudsaken är att de tror på oss nu. Jag finner inte ord.., säger Bo Hansson.

Vad säger du Conny, hur glad är du på en skala?

– Det är i topp! Det är så högt man kan komma, säger Conny Kristoffersson.

Det var under 1960-talet som Wargöns bruk tillverkade ett papper som kunde lindas runt apelsiner för att apelsinerna skulle hålla sig bättre. Pappret innehöll Difenyl för att motverka mögel.

Medlet användes fram till 1970. Idag har de drabbats av Parkinsons sjukdom.

Experter
De senaste åtta åren har dom tre männen drivit sin sak mot Försäkringskassan för att få sin sjukdom klassad som arbetsskada. Till stöd har de flera olika experter.

Försäkringskassan har å sin sida andra experter som säger att sambandet mellan Difenyl och Parkinsons sjukdom inte är helt klarlagt.

Men idag går alltså kammarrätten på de anställdas linje. Rätten skriver i sin dom att Difenyl med hög grad av sannolikhet kan ge just sådana symptom som de tre drabbats av.

Sjukdomen tydlig
När de träffade medier idag var också sjukdomen tydlig. Skakningarna försökte de minska genom att helt enkelt hålla ihop sina händer.

– Det är ju skit, rent utsagt. Det får vi leva med, säger Conny Kristoffersson.

Jan Andersson
jan.andersson@sr.se

Lasse Wieslander, Sveriges Radio Väst