Sverige vill diskutera breddat bistånd

Den svenska regeringen försöker driva på internationellt i den mycket kontroversiella frågan om att bistånd också ska kunna användas till militära utgifter. Sveriges regering tillsammans med USA och Kanada var de enda som ville ha en ändring i frågan vid det senaste biståndsmötet inom OECD.

De rika ländernas samarbetsorganisation OECD har satt upp regler för vad medlemsländernas bistånd får användas till. Där ingår till exempel att biståndspengar inte får användas till militära insatser.

Det här är en kontroversiell fråga där Sverige hittills inte har velat ha någon förändring av det synsättet.

Vill diskutera en förändring
Men vid det senaste biståndsmötet inom OECD talade den svenska regeringens representant för att man ska börja diskutera en förändring, tillsammans med USA och Kanada.

Alla de andra OECD-länderna inklusive till exempel Nato-landet Danmark och USA:s främsta allierade Storbritannien var emot.

Deras argument är att det så att säga skulle spä ut biståndet, och minska pengarna som går till det främsta målet, att minska fattigdomen i världen. Och det i en tid när OECD-länderna ”står under ett aldrig tidigare skådat tryck” att uppnå sina mål för biståndet, som det står i dokumentet från mötet.

Biståndsministern ser inga problem
Bland annat har ju länderna inom FN kommit överens genom de så kallade milleniemålen om att världens fattigdom ska halveras till år 2015.

Men biståndsminister Gunilla Carlsson håller inte med om problematiken och säger att det bara handlar om att starta en diskussion om vad biståndet ska kunna gå till.

– Det handlar inte om att det är mer pengar till militära insatser, utan det handlar om att till exempel kunna utbilda militärer i frågor om mänskliga rättigheter eller frågan kring gender. Det handlar om att öka förutsättningarna för människor att kunna få både utveckling och säkerhet,

Röda Korset kritiskt
Men Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren tycker tvärtom att det är djupt problematiskt om man inte skiljer mycket noga på vad militären och biståndet ska göra.

– Den dagen möter man samma människor i form av militären som utför säkerhetsbefrämjande åtgärder, de kanske till och med skjuter på dig. Nästa dag ska de hjälpa dig och bygga någonting eller rensa en brunn eller kanske till och med dela ut mat, och det är svårt att förstå vad de olika delarna står för, säger han.

Maria Sjöqvist
maria.sjoqvist@sr.se