Förslag om utlandsvård dröjer

Alla som vill ha vård i ett annat EU-land ska ansöka om detta i förväg. Det vill regeringen, men förslaget har väckt kritik och är kraftigt försenat. Tidigast under våren 2008 kan de nya reglerna införas, enligt socialdepartementet.

En av dem som fått vård utomlands är Gisela Edvardsson i Rönninge. Hon fick sina knän opererade i Tyskland och har nu fått ett nytt liv.

– Den här livskvalitén ville jag ha tillbaka. Jag är alldeles för ung, bara 67 år. Nu kan jag både cykla och gå. Det känns underbart, säger Gisela Edvardsson.

Tre möjligheter
I dag finns tre möjligheter för den som vill ha vård i ett annat EU-land. Man kan få remiss från det egna landstinget, man kan ansöka om förhandstillstånd och få ersättning av Försäkringskassan och man kan åka på vinst och förlust, betala själv och sedan begära ersättning.

Det är just det här tredje alternativet som regeringen nu i praktiken vill begränsa. I ett lagförslag som behandlades av lagrådet redan för flera månader sedan krävs att alla som vill ha vård utomlands ansöker i förväg.

Kritiserat förslag
Förslaget har väckt kritik och blivit kraftigt försenat. Kritikerna menar att alla EU medborgare under vissa förutsättningar har rätt till vård i vilket annat EU-land som helst och att förhandstillstånd är betydelselöst. Men Jan Bovueng, försäkringsansvarig vid Försäkringskassans huvudkontor, välkomnar en lagreglering av frågan.

– Vi tycker att det är bra att man inför ett förhandstillstånd. Det blir mer rättssäkert på det viset. Det blir mer förutsägbarhet för den enskilde som får ett besked och vet om han eller hon kommer att få ersättning i efterhand eller inte, säger Jan Bovueng på Försäkringskassan.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se