Åtalade för tågtattacker hungerstrejkar

I Madrid hungerstrejkar 14 av de 29 åtalade i rättegången efter de blodiga tågattackerna den 11 mars 2004 som dödade 191 personer. De åtalade avvisar att de skulle vara terrorister och protesterar mot vad de ser som orättvisa anklagelser.

Rättegången kommer att fortsätta trots hungerstrejken har domaren Javier Gomez Bermudez meddelat.

Den huvudåtalade Sayed Ahmed beskrivs som tunn och svag i den skottsäkra glasburen i rättssalen. Domen väntas tidigast i oktober.