Sif-varsel kan innebära samhällsfara

Arbetsgivarorganisationen Almega vill att en skiljenämnd ska utreda om varslet från Sif om strejk på landets bilprovningar innebär samhällsfara. Varslet kan stänga alla bilprovningar om en vecka.

Varslet omfattar också företaget Alcontrol, som gör miljö- och livsmedelsanalyser.

Enligt Almega kan det innebära samhällsfara om till exempel ambulanser inte besiktigas i tid.