Dragkamp om företagens vinstmiljarder

Nu är dragkampen mellan fack och arbetsgivare om exportföretagens vinstmiljarder i full gång i och med att de lokala löneförhandlingarna startat. På Scania krävde facket först betydligt mer än de 3,4 procent som är snittlöneökningen per år i det centrala avtalet.

– Vi har begärt sju procent första året, säger Kjell Wallin som är klubbordförande för IF Metallklubben på Scania i Södertälje.

Vad fick ni för reaktion då?

– Det möttes av ett stort skratt.

Först sa facket sju procent för ett ettårsavtal, men nu diskuterar man nivåer på minst sju procent och så ytterligare ett påslag för ett tvåårsavtal, enligt Kjell Wallin.

– Sen går det väl att göra egna konstruktioner på det också, säger han.

Vill ha mer än centrala avtalet
Även på verkstadskoncernen Sandvik har man kommit igång ordentligt med förhandlingarna. På ABB har parterna bytt statistik med varandra, medan ett formellt bud väntas i slutet av månaden. Ett liknande läge råder på gruvföretaget Boliden och lastbilstillverkaren Volvo, medan det varit mer trögstartat på telekomföretaget Ericsson.

Knäckfrågan för klubbarna är hur de ska kunna argumentera för att deras medlemmar ska få mer än det centrala avtalet, eftersom de menar att företagen går så bra nu.

ABB:s klubb anser till exempel att deras medlemmar hamnat efter rikssnittet för metallarna, och för att komma ikapp och förbi så måste de få mer än avtalet. Så resonerar även facket på Scania.

Också på Volvo och Ericsson siktar klubbarna högre än det centrala avtalet.

Många har bonussystem
Ett sätt för arbetsgivarna att lösa knuten är att införa vinstdelningsystem, eller om man vill, bonussystem. Då kan man ge de anställda mer när det går bra utan att riskera att höja lönenivåerna mer än vad man klarar om det börjar gå sämre.

Flera företag, som Scania och Sandvik, har redan sådana system. Boliden bestämde sig för att införa ett sådant system förra året och det börjar gälla i år.

ABB:s fackklubb har bildat en grupp som tittar på olika varianter att föreslå för arbetsgivaren, men hittills har det varit kalla handen.

Ny kompetens ska belönas
Ofta vill facken dock hålla isär löneförhandlingar och bonussystem, eftersom det är lönerna som är bestående.

Ett annat sätt för parterna inom industrin att komma förbi problemet att inte gå över nivåerna i det centrala avtalet, men ändå få till högre löner, är att till exempel komma överens om att ge dem anställda kompetensutveckling och att de nya kompetenserna sen ska belönas.

– Från bägge sidorna ska vi gemensamt verka och hitta löneutvecklande system. Då är vi överens om att hitta sådant som är bra både för företaget och för oss, som ger individen en ökad lön mellan avtalsåren, säger Bosse Boström, ordförande för IF Metalls klubb på Sandvik.

Vad kan det vara, till exempel?

– Att man bygger på kompetens, utvecklar ännu mer kompetenssystem som gör att man lär sig mer, då får företaget produktivitet.

På Scania vill personaldirektör Magnus Hahn inte kommentera några faktiska nivåer eftersom förhandlingarna pågår just nu. Men han svarar så här på frågan om vad det är som talar för att det finns ett större löneutrymme än vad de centrala avtalen ger.

– Det är väl bara att titta på hur det går för exportindustrin just nu, säger han.

Virve Hedenborg
virve.hedenborg@sr.se