Lokal sjukförsäkring hjälper bönder i Kina

Enligt Världshälsoorganisationen har Kina ett av världens mest orättvisa vårdsystem, och de som drabbas värst av höga sjukhuskostnader är fattiga bönder. En sjukhusvistelse innebär ekonomisk katastrof för många kineser på landsbygden.

Ekots korrespondent Hanna Sahlberg har besökt ett av de län som börjat sjukförsäkra bönder.

– Vi bönder har inte råd med sjukhusavgifterna, säger Shang Cailan med svag röst från sjukhussängen.

Hon ligger med sitt rutiga huckle på i det grådaskiga sänglinnet på kliniken i Qixing. Hon har varit inlagd på sjukhus i en vecka nu och räkningen ligger redan på 7 000 kronor.

Lokalt sjukförsäkringssystem
Det är mer än en genomsnittlig bondes årsinkomst här i Xundians län. Men de senaste fyra åren har 94 procent av alla bönder i Xundian gått med i ett lokalt sjukförsäkringssystem.

De betalar tio kronor om året och tillsammans med bidrag från staten bildar det en fond som gör att bönderna får sina sjukhuskostnader nedsatta med mellan 20 och 50 procent.

Enligt Kinas hälsodepartement saknar nio av tio bönder fortfarande någon form av hälsoförsäkring. Och de förmåner som bönderna i Xundian får kan fortfarande inte mäta sig med vad statligt anställda i stan har. Men för folk här i Xundian är det ändå en stor skillnad mot förut.

Är lättad
Det är fortfarande väldigt dyrt att bli sjuk, men Shang Cailan som ligger och har ont i sin säng på kliniken i Qixing, är i alla fall mycket lättad över att hon kommer att slippa betala hela sjukhusräkningen själv.

– Det våra ledare har gjort för oss är bra, och jag vill tacka dem, säger bonden Shang Cailan.

Hanna Sahlberg, Qixing
hanna.sahlberg@sr.se