Uppgörelse om USA:s illegala invandrare

I USA tyder mycket på att tolv miljoner illegala invandrare snart kan få möjlighet att få arbetstillstånd.

En grupp republikaner från Vita huset och företrädare för demokraterna i senaten är överens om ett nytt lagförslag.

Enligt förslaget ska arbetstillstånden sökas från ursprungslandet och beviljas. Det kommer sedan ta mellan 8 och 13 år innan det kan bli tal om permanent uppehållstillstånd.

I uppgörelsen ingår också bland annat skärpta gränskontroller och begränsningar i anhöriginvandringen.

Om förslaget godkänns i kongressens båda kamrar och blir verklighet beskrivs det som ett av de viktigaste politiska besluten under president Bushs andra mandatperiod.

I nästa vecka ska uppgörelsen debatteras i kammaren.