"Bedrägeri att tala om partnerskap"

Estlands president Toomas Ilves anser att EU måste sluta tala om ett ”strategiskt partnerskap” med Ryssland. Efter Rysslands agerande mot olika EU-länder den senaste tiden är det bedrägeri att tala om partnerskap anser den estniske presidenten.

Enligt Toomas Ilves har Ryssland betett sig på ett fullständigt oacceptabelt sätt mot flera EU-länder, däribland Polen, Litauen och Estland självt. Därför anser Estlands president att det är bedrägeri att förespegla ett strategiskt partnerskap mellan EU och Ryssland.

Estland har just gått igenom den så kallade statykrisen. Rysktalande invånare som protesterade mot flyttningen av ett sovjetiskt krigsmonument fick stöd av Ryssland. 

Var emot flytten av statyn
Toomas Ilves var själv, av andra skäl, också motståndare till att flytta statyn. Men han säger att det var en debatt som Ryssland inte hade någon rätt att lägga sig i.

Kritiker i och utanför Estland ser de estniska medborgarskapslagarna, med stränga krav på kunskaper i estniska för att få arbeta, som en orsak till statykrisen. En tiondel av invånarna, framför allt rysktalande, uppfyller inte kraven och hamnar utanför det estniska samhället.

Vill rädda estniskan
Lagarna har kritiserats av Amnesty international, Europarådet och FN-organ. President Ilves säger att Amnesty tydligen har brist på saker att klaga på och försvarar språkkraven.

– Efter 50 års ryskspråkig ockupation vill vi rädda estniskan, säger han.

Att nu omvärdera språkpolitiken vore enligt Toomas Ilves att ge efter för dom som plundrade butiker under statykrisen.

Tomas Ramberg
tomas.ramberg@sr.se