Rekordresultat för allsvenska klubbar

Årets allsvenska i fotboll är efter sex omgångar rekordjämn. Sex poäng skiljer bottenlagen från topplagen. Samtidigt är allsvenskan också rekordjämn när det gäller ekonomin. Aldrig tidigare har de allsvenska klubbarna, tillsammans, redovisat så goda siffror som nu.

Men det är ändå långt kvar ur ett internationellt perspektiv. Det säger Bo Lundqvist ordförande för föreningen Svensk Elitfotboll.

– Om vi jämför oss med Norge och Danmark så ligger vi i ekonomiskt hänseende efter fortfarande. Men vi är ett sånt land, tyvärr, vi är en farmarnation till de stora klubbarna ute i Europa, säger han.

Förra året omsatte de allsvenska klubbarna tillsammans närmare en miljard kronor och nästan alla klubbarna redovisade vinstsiffror på sista raden.

Tv-pengar gav vinstsiffror
Anledningen till det samlade rekordresultatet förra året skrivs tv-pengar. Det nya tv-avtal som började gälla förra året har gett ett ordentligt tillskott i kassan till samtliga allsvenska klubbar.

Enligt Bo Lundqvist ligger nu de svenska elitklubbarna på en, som han uttrycker det, ok nivå, när det gäller intäkter från tv och publik. Men fortfarande ligger de långt efter till exempel Norge och Danmark, som kanske är de länder som är lättast att jämföra oss med, när det gäller att locka till sig sponsorer.

– Jag tror att det beror på att de tidigare än vad vi gjorde i Sverige insåg hur den kommersiella fotbollen kommer att utvecklas och vad den kommer att innebära. Jag har själv varit med i 10 år och det har skett en enorm utveckling, tyvärr en utveckling som också innebär att gapet ökar mellan rika och fattiga länder och klubbar ökar. Alla blir lite rikare men gapet ökar enorm.

Nya arenor ger sponsorer
Nyckeln till att lyckas är nya arenor, säger Bo Lundqvist.

– Företagen måste kunna se fördelar med att satsa på föreningar, och där måste vi utveckla koncept. Icke minst kommer det med arenorna, där ligger vi väldigt långt efter, det är en enorm möjlighet vi har.

– Det kan man se till exempel på Elfsborg som har tagit täten här. De dubblade sina sponsorintäkter, sina totala intäkter, första året med den nya arenan. Den var då utformad så att sponsorerna såg att de har nytta av den. Där ser vi en väldigt stor möjlighet, och då kommer de intäkterna börja öka upp i takt med vad Norge och Danmark har, säger han.

Patrik Holmström
patrik.holmstrom@sr.se