Lärarfack vill att skolansvar utreds

Lärarnas Riksförbund kräver en utredning av vem som har ansvar för skolan, och fram till dess bör det vara ett tillfälligt stopp för nya kommunala friskolor och skolor på entreprenad.

Organisationen ser tecken på att skolan håller på att bli en experimentverkstad där många kommunpolitiker inte längre är intresserade av att ta det fulla ansvaret.

Enligt Lärarnas Riksförbund är det en oklar ansvarsfördelning mellan kommunala skolor, kommunala friskolor och skolor på entreprenad.