Oenig riksbank lämnar räntan oförändrad

Riksbankens direktion har blivit alltmer oenig i sin uppfattning om räntan. Enligt protokollet från det senaste beslutet för två veckor sedan ansåg lika många ledamöter att räntan skulle höjas som att skulle lämnas oförändrad.

Genom att riksbankschefen Stefan Ingves har utslagsröst när det väger jämt blev beslutet att räntan skulle ligga kvar på 3,25 procent. Men samtidigt har skälen en kommande räntehöjning blivit starkare.

Högre löneavtal
Det gäller till exempel att de nya löneavtalen har blivit något högre än vad riksbanken tidigare utgått från. 

Det har kommit vissa tecken på det snabbt börjar bli brist på arbetskraft i det privata näringslivet.  Dessutom fortsätter bankerna att låna ut mer pengar. Och till det kommer regeringens förslag i vårbudgeten om skattesänkningar som i genomsnitt ger hushållen mer pengar i plånböckerna vilket pekar på högre konsumtion.

Risk för överhettning
Risken för överhettning i ekonomin och stigande inflation är något större nu än i riksbankens tidigare prognos - så långt är ledamöterna i riksbankens direktion överens. 

Att det ändå inte blev beslut om en räntehöjning kan bero på att direktion just nu är decimerad till fyra personer och blir fulltalig först vid nästa direktionsmöte i juni. Och att det kan finnas ett egenvärde i att få de två nya ledamöternas syn på färdriktningen för inflationen. 

Den tolkning som utomstående ekonomer på affärsbankerna gör är att det helt säkert blir en räntehöjning när riksbanken fattar nytt beslut i juni.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se