Förböner i Örebros rådhus får kritik

I Örebro håller frikyrkor förbön i kommunens rådhus. Man har bland annat bett om kommunens välgång och att arbetslösheten ska minska. Det är ordföranden i kommunfullmäktige, kristdemokraten Lars O Molin, som sagt ja till att släppa in frikyrkorna, vilket kritiseras av oppositionen som inte kände till förbönerna.
(SR Örebro)