Tveksam Irakavvisning får konsekvenser

För ungefär en månad sedan avvisades en man till Bagdad trots att Sveriges hållning är att ingen ska avvisas till centrala eller södra Irak om personen inte åker frivilligt. Nu ser Migrationsverket över sina rutiner.

Mannen som kommer från norra Irak avvisades till Bagdad den 16 april. Bara två dagar senare skakas Bagdad av fyra bombdåd och minst 180 personer dör.

Nu utreder Migrationsverkets rättsenhet om man uttryckt sig för otydligt i avvisningsbeskedet.

Joakim Hugoson är praxisansvarig på Migrationsverket.

– I det här fallet hade man beslutat att personen skulle utvisas till Irak och det fanns inga mer konkreta anvisningar i beslutet om hur verkställigheten skulle ske, säger han.

Ansvarig polis ser inga fel
Gränspolisen i Västra Götaland som skötte avvisningen tycker inte att de gjort något fel, men på Migrationsverket är man mer tveksam och överväger nu att skriva mer tydligt till vilken plats i Irak personer får avvisas.

Svenska Amnesty är mycket kritisk till avvisningen.
– Vi ser mycket allvarligt på att svenska myndigheter med tvång skickar tillbaka personer till Irak. Läget där är oerhört allvarligt, även i norra delarna, och vår uppfattning är det för närvarande pågår en inre väpnad konflikt i landet, säger Madeleine Seidlitz, ansvarig för flyktingfrågor på Amnesty.

Förste som avvisats på länge
Enligt polisens anteckningar sydde mannen ifråga igen sin egen mun i försvaret i Märsta i protest mot avvisningen.

När han avvisades två veckor senare var hans mun fortfarande ihopsydd. Först på planet tog han bort stygnen.

Trots att han är den förste som avvisats till Bagdad på mycket länge säger Migrationsverket att man inte har ändrat syn på Irak.

– Verkets praxis är att inta avvisa med tvång. Meningen var att hans skulle återsändas till norra Irak, men sedan blev det så att han verkställdes till Bagdad.

Johanna Sjövall
johanna.sjovall@sr.se