Sexdömd domare tillbaka i domstolen

Det justitieråd som erkänt och dömts till böter för sexköp återfår sin plats som domare i Högsta domstolen.

Efter att justitierådet, Leif Thorsson, erkänt köp av sexuella tjänster flyttades han till lagrådet, som yttrar sig över regeringens lagförslag.

Ordförande i Högsta domstolen Johan Munck säger att justitierådet nu vill döma igen, och att han enligt lag har rätt till det. 

Leif Thorsson ska själv ha sagt att han inte ska döma i mål som rör sexualbrott.