Allt svårare samtal för präster

Var femte person som ringer till Svenska kyrkans jourhavande präst i Växjö stift lider av ett psykiskt handikapp, och andelen självmordssamtal har blivit fler. Det visar en sammanräkning som stiftet har gjort.

Stiftskonsulent Birgit Lerman samordnar telefonsjälavården i Småland, och hon ser hur samtalen bara blir allt svårare.

- Det finns alltså en spännvidd till samtal där människor bokstavligt sitter med tablettburken i handen eller repet. Och detta är sista livlinan, att få tala med Jourhavande präst.

Mellan klockan tio på kvällen och sex på morgonen kan den som behöver prata med någon kontakta en jourhavande präst via SOS Alarm.

Var femte från psykiskt sjuk
Den som  befinner sig i en kris kan också ringa den nationella krislinjen, men där får bara var tionde samtal svar.
Då återstår  jourhavande prästen, och det är många som ringer. Svenska kyrkans telefonsjälavård tar emot cirka 70 000 samtal om året.
Av de beräknar man att var femte samtal kommer från någon som mår psykiskt dåligt.

De här samtalen ökar hela tiden, säger Svenska kyrkans nationella samordnare för telefonsjälavården Monika Eckerdahl Kjällström.
- Vi kan se hela tiden att det nu blir en ökning allt eftersom man rustar ner i psykiatrin. Alltså det vi märker är de telefonsamtal vi får från människor som mår psykiskt dåligt och som har varit i kontakt med psykiatrin och blivit avvisade.

Vill ha samverkan med psykiatrin
Växjö stift som har hand om telefonsjälavården i Småland har samma situation. Jourprästerna här utbildas visserligen i psykiatri, men för att klara av situationen efterlyser man nu hjälp från de tre småländska landstingen.

Birgit Lerman som ansvarar för telefonsjälavården har skrivit brev till politiker. Hon vill få till en samverkan mellan psykiatri och kyrkan.
- Vi önskar någon form av samverkan. Kanske tanken kunde var så att man inom psykiatrin har någon form av telefonsluss också.
- Så att vi att när vi får sådana här samtal från människor som vi då ganska snart förstår att det ligger psykisk sjukdom bakom, att vi då kan slussa de här människorna till någon inom psykiatrin.
- Inte psykakut då utan att det finns en människa man kan samtala med, säger Birgit Lerman.

En av de politiker som har fått ta emot brevet från Växjö stift är Landstingsstyrelsens vice ordförande i Jönköping, kristdemokraten Lisbeth Rydefjärd, och när nu regeringen har lovat att dela ut en miljard kronor till psykiatrin de närmaste två åren så utesluter hon inte att kyrkans idé kan vara något att titta närmare på.

- Varför inte, det handlar ju om människor, att de ska må bra, och då tror jag att vi får titta på många, många olika saker. Det här är kanske en av de sakerna.

Anna Eriksson, Jönköping
anna.eriksson@sr.se