Liberala Internationalen utesluten ur FN-råd

Den internationella sammanslutningen Liberala Internationalen (LI) har uteslutits ur FN:s råd för frivilligorganisationer, meddelar Folkpartiet liberalerna i riksdagen.

Birgitta Ohlsson, utrikestalesman för folkpartiet, kallar uteslutningen för en kupp och uppger att det rör sig om att Kina irriterat sig på att LI bjudit in och stött ett taiwanesiskt medlemsskap i FN:s världshälsoorganisation WHO.

Ohlsson skriver i en kommentar att det är ett hån mot de mänskliga rättigheterna att diktaturländer får härja fritt i FN och hunsa demokratikämpar.

LI bildades 1949 och representerar närmare hundra partier, grupper och tankesmedjor i världen.