"Överdrivna farhågor om al-Qaida"

Farhågorna om att terrorgrupper som står al-Qaida nära skulle ha tillgång till kemiska och biologiska massförstörelsevapen är överdrivna, enligt en studie vid norska Försvarets forskningsinstitut som har gått igenom ett stort antal hemsidor på arabiska.

– Det jag har gjort är att titta på arabiska hemsidor som anknyter till al-Qaida där man bland annat diskuterar hur man gör explosiva bomber och hur man utför terroraktioner, säger forskaren Anne Stenersen, som utfört studien.

Hur avancerade är då de här beskrivningarna som finns på nätet?

– De är inte avancerade. De är baserade på öppna källor och det är också lite av poängen att det ska kunna göras av en person som inte är speciellt van vid kemi.

Beskrivningarna över hur man ska tillverka gifter handlar mer om mordvapen mot enskilda personer än om någon typ av massförstörelsevapen, enligt Anne Stenersens studie.

– Det mest vanliga vapnet är ju hur man kan använda olika kemikalier och använda det i mat för att döda någon. En kemikalie som nämns ofta är ricin också botulinustoxin.

Primitiva beskrivningar
Ricin är ett ämne som utvinns ur ricinbusken vars frön är mycket giftiga. Men beskrivningarna om ricin och att framställa botulinustoxin ur en bakterie är mycket primitiva. Det handlar om att mala och krossa för hand, filtrera och förvara i glasburkar och flaskor.

Det är kemi på köksnivå och det ges inga recept på hur man ska kunna producera giftet i större skala eller hur det i så fall skulle kunna användas, säger Anne Stenersen.

Men hur säker kan man vara att det inte förekommer mer avancerade planer och större kunnande bland terrorgrupper?

– Man kan självklart inte vara säker på att allt ligger på nätet, det tror jag inte heller att det gör. De skriver också på de sidor jag tittat på att de är klara över att de övervakas och att man inte ska lägga ut viktig information där och i varje fall inte operativ information.

”Kapaciteten överdriven” 
I London finns exempel på att man har försökt att tillverka ricin, men utan att lyckas. Och Anne Stenersen drar den här slutsatsen av sin studie.

– Det verkar som om al-Qaidas kapacitet för att göra kemiska och biologiska vapen är ganska överdriven. Det visar sig speciellt för att man inte har några exempel på att al-Qaida har använt sådana vapen, säger Anne Stenersen.

Ingrid Gustvasson
ingrid.gustavsson@sr.se