Inkomstskillnader stort problem i Kina

I Kina blir inkomstskillnaderna ett allt större problem. I vissa statliga företag har lönerna stigit så snabbt och så mycket att den kinesiska regeringen nu startar en utredning för att försöka få kontroll över löneökningarna i statliga företag.

Regeringen ser de växande lönegapen som ett hot mot stabiliteten i landet och kallar den nuvarande situationen för ”orimlig och alarmerande”.

– De här husen tar lång tid att bygga, jag tycker bättre om att bygga vanliga hyreshus, det går snabbare, säger en byggnadsarbetare och visar mig in på gården till en liten villa i Qingdynasti-stil.

– Jag har byggt hus överallt i Peking, säger byggjobbaren.

De som investerar i de här nybyggda Qingdynasti-villorna i centrala Peking är privata företagare och statsanställda med stora förmåner och allt högre löner.

Monopolbranscher ska undersökas
Nu slår myndigheterna fast att lönerna i vissa statliga företag stigit oroväckande mycket på kort tid och har gett order om att en rad statliga monopolbranscher ska undersökas. Det gäller till exempel elbolag, telekomföretag och tobaksbranschen.

Utredningen av monopolföretagen är bara en i raden av åtgärder för att försöka blidka den allmänna opinionen. Korruption och lyxliv bland statligt anställda har gjort att kommunistpartiet har fått dåligt rykte, och inkomstskillnaderna splittrar landet. De välbärgade i det här kvarteret har en standard på svensk nivå, medan byggnadsarbetarna och de flesta andra i Kina fortfarande lever i ett utvecklingsland.

– Jag gör allt möjligt inom bygge, säger arbetaren medan han ställer i ordning verktygen.

Han började jobba på byggen när han var tjugo, nu är han snart fyrtio.

Bor tillsammans
Byggjobbaren stänger den röda träporten till Qingvillan. Det är bara ett stenkast från den tysta, privata innergården till gränden där arbetarna bor. Hela arbetslaget bor tillsammans i ett par rum.

En av männen står och hackar lök till den gemensamma middagen. De här arbetarna hör inte till dem som har det allra sämst här i Peking, men deras löner ökar i snigeltakt och de har inga förmåner som statsanställda har. Byggnadsarbetaren jag talar med jämför sig inte ens med dem han bygger husen åt.

– Jag tjänar ungefär en tusenlapp i månaden, och det räcker väl att leva på, säger han.

Hanna Sahlberg, Peking
hanna.sahlberg@sr.se