Hård kritik mot tandimplantat

Forskare har visat att många tandimplantat lossnar och att käkbenet kan brytas ner. Nu säger Läkemedelsverkets expert professor Björn Klinge att implantaten Nobeldirekt och Nobelperfect inte borde få säljas alls.

– Det finns enstaka studier som visar utomordentligt vackra och lyckade resultat med implantatet, men det finns också studier som visar mycket oroande fortgående benförluster kring implantatet. Då är det naturliga att man agerar enligt försiktighetsprincipen, det vill säga att inte riskera att skada patienter med en produkt som ännu inte är utvärderad, säger Björn Klinge.

Tycker du att det borde få säljas?

– Jag anser att det här implantatet inte hör hemma på marknaden ännu.

Med tandimplantat kan man skruva fast konstgjorda tänder direkt i käkbenet med titanskruvar. Men nya varianter lanseras hela tiden, till exempel Nobeldirect och Perfect från Nobel Biocare. En strid om säkerheten uppstod mellan bolaget och svenska forskare som menade att produkten inte var säker.

Käkbenet bröts ner
Käkbenet runt implantatet bröts ner istället för att läka fast, och i vart tionde fall var det så illa att implantatet lossnade. Något som bolaget inte vill kännas vid.

Läkemedelsverket inledde en granskning som fortfarande pågår och under tiden får inte implantaten marknadsföras, något som bolaget struntar i. På hemsidan, som ligger i Sverige marknadsförs implantaten istället hårt.

Kan inte agera
Trots att verkets egen expert nu säger att implantaten inte bör få säljas så menar direktören för medicintekniska produkter, Lennart Philipsson, att myndigheten har för lite kraft att sätta emot tandvårdsbolaget som är det största på marknaden.

– Vi skulle ju möta stort motstånd från företaget om vi skulle gå ut och stoppa produkten. Då måste vi ha väldigt väl underbyggda argument som pekar på att produkten inte borde vara kvar, säger han.

Så ett stort företag har större chans att få ha kvar sin osäkra produkt på marknaden än ett mindre företag?

– Det kan man säga, ett stort företag har ju större resurser att ta till. Skulle det bli en konflikt hamnar det här i domstol och då har ju ett stort företag större möjligheter att komma med gott juridiskt stöd än vad ett litet företag har.

Marie-Jeanette Löfgren, P1 Kaliber
marie-jeanette.lofgren@sr.se

Kristina Hedberg, P1 Kaliber
kristina.hedberg@sr.se