Jobb ska få avvisade att återvända

Migrationsverket beslutade nyligen att 1400 asylsökande från den norra, kurdiska delen av Irak kan avvisas till hemlandet. För att få de asylsökande att återvända frivilligt har Migrationsverket därför tecknat avtal med en organisation som säger sig kunna ordna arbete till återvändarna.

– Det finns efterfrågan på kvalificerad arbetskraft i många branscher, som i byggnadsindustrin och hotellsektorn, säger Jihad Zero, som är chef för organisationen AGEF i Irak.

Här på kontoret i Erbil i norra irak tar man redan emot återvändare från Tyskland och Storbritannien. Nyligen tecknade också svenska Migrationsverket avtal med organisationen, för att förmå de omkring 1400 irakierna som har fått avslag på sina asylansökningar att återvända frivilligt.
22-åriga Lava Marof från Stockholm återvände till norra Irak för två år sedan efter 15 år i Sverige och studerar nu på Universitet i Erbil. Hon tror att den främsta anledningen till att de som fått nej till asyl inte vill återvända är just ekonomin.

– Folk som flyttar härifrån säljer allt de har. De har ingenting att komma tillbaka till. Inget hus, ingen bil, inget liv. De betalar ju allt de har för att komma till Sverige.
Ska få ny start
Tanken med programmet är att garantera dem som återvänder frivilligt en ny start. Under ett års tid får de en garanterad lön via organisationen, de får utbildning och handledning. För varje återvändare som genomgår AGEFS program betalar Migrationsverket 2500 euro. Liknande program har drivits av AGEF i Afghanistan och Kosovo.

Medan irakier från södra och centrala Irak får stanna i Sverige så anser Migrationsverket norra Irak vara säkert nog att skicka tillbaka folk till. Och Lava Marof säger att hon inte upplever regionen som osäker.

– Nej, jag tror inte man behöver vara rädd för säkerheten. Den största anledningen till att folk inte vill flytta tillbaka hit är för att de inte har något kvar här, säger Lava Marof.

Caroline Salzinger, Erbil
caroline.salzinger@sr.se