Lättare att låna pengar inom EU

Det ska bli lättare för privatpersoner att låna pengar var som helst inom EU. Det väntas EU: s industriministrar besluta när de möts i Bryssel under måndagen.

EU vill ha samordnade låneregler som gör det möjligt för EU: s 480 miljoner konsumenter att överblicka den europiska lånemarknaden.

Bara en procent av alla privatlån i EU har tagits i ett annat EU-land än hemlandet. Undersökningar visar att det beror på språkproblem och behovet av personlig kontakt med banken. Men det beror också på osäkerhet om vilka låneregler som gäller i andra länder.

Samordnade låneregler
EU-kommissionen vill harmonisera de nationella reglerna för information om lån, för hur den årliga låneräntan beräknas och vilka rättigheter låntagare har att bryta kontrakt med bankerna.

EU: s ledning vill få fart på konkurrensen på lånemarknaden och få konsumenterna att söka efter de mest förmånliga lånen i hela EU.

Stora skillnader på låneräntor
Idag finns det stora skillnader mellan EU-ländernas låneräntor och EU- kommissionen anser att konsumenterna skulle tjäna på att jämföra kostnaderna i olika länder.

Beslutet ska fattas av EU: s industriministrar som träffas i Bryssel under måndagen. Det finns en utbredd enighet bland EU: s regeringar om att marknaden för privatlån i EU behöver samordnas och göras mer effektiv. 

Bankerna är mer avvaktande. Den europeiska bankfederationen säger att detta är ett steg i rätt riktning medan flera enskilda banker anser att reglerna är för krångliga för att leda till verklig konkurrens om EU: s låntagare.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se