Försök att minska självmord vid broar

För att försöka förhindra att människor tar livet av sig genom att hoppa från broar föreslår Vägverket att en del broar byggs om, skriver Svenska Dagbladet.

Enligt förslaget ska det byggas högre räcken på de broar där det oftast förekommer självmord och självmordsförsök.

Utöver fysiska hinder vill Vägverket vid vissa broar också ha övervakningskameror och hjälptelefoner som är kopplade till suicidpreventiva center eller räddningstjänst.