Politisk oro driver upp råoljepriset

Priset på ett fat råolja börjar på nytt närma sig 70 dollar. Under natten steg priset med ytterligare 33 cent. Det beror mer på politisk oro än på att fler åker mer bil under sommarhalvåret. Det säger Göran Lindblå, ordförande i styrelsen för OKQ8.

– Det som har hänt de senaste dagarna är dels att det har kommit besked om att man ska bygga ett kärnkraftverk i Iran. Det har ju spetsat till den konflikt som finns mellan USA och Iran när det gäller eventuella hot om kärnvapen i framtiden. Det här ökar naturligtvis oron i hela Mellanösternsituationen, säger Göran Lindblå.

– Det är alltså en politisk oro som driver oljepriserna, därför att Iran är ju en av världens  största oljeexportörer.

Annars talas det ju ofta om att det är mycket bilåkande sommartid och att det driver upp priset?

– Det finns sådana ingredienser också när det gäller just bensinpriset, men när det gäller oljepriset har det inte lika stor inverkan. Sedan har det ju också varit nya kidnappningar i Nigeria och det har ju spetsat till oroligheterna i Nigeria.

Vad får det för konsekvenser för svenska konsumenter på kort sikt?

– Det får konsekvenser för alla konsumenter runt om i världen. Grunden är att råoljepriset går upp när det blir sådana här oroshärdar.

Vad räknar du med att bensinpriset kommer att hamna?

– Det vill jag inte spekulera i idag, säger Göran Lindblå.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se