Bönder får tillbaka pengar enligt HD-dom

Jordbruksverket ska betala tillbaka pengar till ett stort antal lantbrukare som felaktigt krävts på dröjsmålsränta för att de varit sena med att återbetala omställningsstöd, rapporterar ett flertal lokala kanaler.

Det är utlslaget i en dom från Högsta Domstolen.

Totalt handlar det om cirka 13 miljoner i felaktigt krävda räntor. Jordbruksverket ska dessutom betala mellan fem och sex miljoner i räntekompensation till lantbrukarna.

Återbetalningarna ska börja i månadsskiftet maj-juni.