Fortsatt hopp om import av rysk el

Den svenska basindustrin ger inte upp hoppet om att kunna importera billig el från Ryssland. Ryska bolag och Svenska Kraftnät, som ansvarar för det svenska elnätet, ska ha diskuterat en direktkabel mellan Sverige och Ryssland. Detta enligt uppgifter till Dagens Industri.

Peter Penlöf, vd för basindustrins elbolag BasEl, säger till Ekot att industrin är intresserad ifall kabeln kommer till stånd.

– Vi måste på något sätt få ordning på prisbilden, annars så blir det tungt för basindustrin, säger Peter Penlöf.

Den elintensiva delen av den svenska industrin med bolag som SCA och Boliden i spetsen, skulle gärna se ökade möjligheter att importera el till Sverige.

Överpris
Enligt industrin råder överpris på den nordiska kraftmarknaden. Det måste mötas av ökad import som kan pressa ner priserna.

I fjol gick industrins gemensamma elbolag BasEl på en nit när planerna på en kabel från Ryssland via Finland gick i stöpet. Men arbetet med att hitta alternativa lösningar har fortsatt.

Flera av de stora industriföretagen jobbar också parallellt med att bygga vindkraft. Man vill investera mellan fyra och fem miljarder i vindkraftverk de närmaste åren. Just nu pågår förstudier kring detta.

Ingen snabb lösning
Men den svenska basindustrin kan knappast räkna med någon snabb lösning när det gäller att importera el från Ryssland.

Diskussionerna har enligt Dagens Industri just inletts mellan Svenska Kraftnät och ryska Baltenegro. I den bästa av världar skulle det kunna resultera i en elkabel allra tidigast omkring 2013, menar bedömare på Svenska Kraftnät. Några beslut har ännu inte fattats.

Ökning på sikt
Priserna på rysk el kan också på sikt komma att stiga på grund av ökad inhemsk elkonsumtion.

– Det är en hypotetisk fråga. Det är ju så att prisbilden är lägre i Ryssland i dagsläget. Hur det ser ut i framtiden är svårt att sia om, säger Peter Pernlöf.

Det finns ju de som säger att det kommer att vara brist på el även internt i Ryssland.

– Ja, det finns sådana prognoser också.

Magnus Thorén
magnus.thoren@sr.se