Giftiga kemikalier i vardagskläder

En stort antal plagg, som exempelvis Gore-Tex-jackor, barnoveraller och skor, är impregnerade med fluorerade ämnen, som man vet kan vara skadliga för miljön och människors hälsa. Nästan alla de kemiska produkter, som används för att impregnera textilier, innehåller dessa ämnen.

Det visar en genomgång av 13 impregneringsmedel, som Naturskyddsföreningen har gjort.

– De kan vara misstänkt cancerframkallande och skadliga för reproduktionen. Man kan hitta dem i till exempel isbjörnar som lever väldigt långt bort. Det betyder att ämnena transporteras dit med luft eller vatten på något sätt, säger Helena Norin som är kemist på Naturskyddsföreningen. 

Vilken möjlighet har konsumenten att få reda på vad produkterna innehåller?

– Konsumenten har ingen som helst möjlighet att få reda på att de innehåller fluormiljögifter, säger Helena Norin.

De varningstexter som finns på några av burkarna handlar bara om vilken drivgas som har använts, inget om att burkarna innehåller fluorerade ämnen, så kallade PFOS eller FTOH. 

PFOS kommer att avvecklas inom EU, men industrin hittar ständigt på nya kombinationer, som innehåller fluorerade ämnen och som fortfarande är lika långlivade.

Orimligt att vi inte vet
Efter tvätt kan impregneringen i ett plagg behöva förnyas. Då sprejar man plagget med impregneringsmedlet och det mesta går rakt ut i luften och vandrar runt jorden. Inte minst i Arktis ser man nu en ökning av halterna.

Mikael Karlsson är ordförande i Svenska naturskyddsföreningen.

– Vi tycker att det är orimligt att kemiska ämnen som säljs i konsumentprodukter ska kunna tas upp av våra kroppar när vi inte vet om de är giftiga eller inte, säger han. 

Analyserna av impregneringsmedlen har gjorts av Norskt institut för luftforskning i Tromsö och visar att av 13 undersökta produkter var det bara två som inte innehöll några fluorerade ämnen.     

– Här finn det ett utrymme för lagstiftaren att gå fram väldigt snabbt med ett förbud eftersom andra bättre alternativ finns på marknaden, säger Mikael Karlsson.

Vad menar ni då att man ska göra?

- Jag tycker att den nya svenska regeringen ska ta initiativ till att skärpa EU:s kemikalielagstiftning och här på hemmaplan omgående förbjuda de här fluormiljöfgifterna som sprejas omkring i svenska hem varje dag.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se