Försenat skydd till insatsstyrka

Försvarsmakten väntar fortfarande på mycket av utrustningen till svenska delen i insatsstyrkan Nordic Battle Group, bland annat splitterskyddade fordon.

Ulf Henricsson, överste av 1 graden, som varit chef för nordiska observatörsstyrkan i Sri Lanka menar att utrustningen har avgörande betydelse.

– I grunden är ju en sådan här styrka avsedd att sättas in i ett krisområde och den kommer antagligen att hamna i farliga situationer och då känner man sig avsevärt mycket tryggare i ett skyddat fordon än i en vanlig oskyddad bil.

– Kan man inte uppträda i hårda miljöer då kan man ju ifrågasätta om man ska åka. Jag var själv på Sri Lanka för ett halvår sedan och åkte runt i en vanlig Toyota, vilket inte alls var så kul.

Flera brister på andra håll
Ulf Henricsson som var chef för den nordiska observatörsstyrkan i Sri Lanka kritiserade då bland annat bristen på hjälmar, skyddsvästar och just splitterskyddade fordon.

Också i Afghanistan har bristen på splitterskyddade fordon kritiserats efter att två soldater dödades i ett attentat 2005.

Nordic Battle Group ska på tio dagar kunna rycka ut till en konflikt, nu har delar av styrkan börjat öva, men stora delar av materielen saknas fortfarande.

Jan Jonsson, insatschef i Försvarsmakten, menar att man nu också fått signaler om flera förseningar, på bland annat just splitterskyddade fordon.

– Vårt bekymmer är att det finns helt enkelt inte leveranskapacitet i industrin, säger han.

Kritik mot förseningen
Saken ska nu kartläggas av Försvarsmakten, men Officersförbundet är kritiskt. 

– När man ser tillbaks hur planeringen har varit, man har ju tidigt förutsett vilken materiel man ska ha och vilka enheter som ska åka så då borde man ju hunnit skaffat materielen i tid, säger Lars Fresker som är förbundsordförande.

Försvarsmakten väntar i år 160 splitterskyddade fordon.
Men trots att fordonen ännu inte finns, menar Ulf Henricsson att kritiken haft effekt.

- Det är ju fler än jag som har kritiserat det här. Man kan väl säga att den erfarenheten har väl gjort att man vill ha splitterskyddade fordon i större utsträckning än man hade tänkt sig, säger Ulf Henriksson.

Henrika Åkerman
henrika.akerman@sr.se