Tvist om renbete än en gång i domstol

I dag, tisdag, inleds åter domstolsförhandlingar om renbetestvisten i Nordmaling, denna gång i hovrätten. Markägare i Nordmaling har ifrågasatt tre samebyars rätt att låta renarna beta på deras mark.

Förra året gav tingsrätten samebyarna rätt, men markägarna har överklagat.

Bert Hägglund är en av de markägare som hoppas att hovrätten ska se annorlunda på saken än vad tingsrätten gjorde.

– Att det har funnits någon strövren eller någon liten grupp vid något tillfälle på 20-talet, det kan tänkas. Men någonting annat har vi inte hört talas om här i Nordmaling, i alla fall, säger han.

”Förstör tallplantorna”
Bert Hägglund säger att det inte har funnits renar i trakten förrän de senaste tjugo åren. Han menar att de vinterbetande renarna trampar ner och förstör hans tallplantor med sina klövar.

– Den här plantan är så krokig att den inte duger ens till massaved.

Han motsätter sig alltså bilden av att renägarna av gammal sedvanerätt ska få ha sina renar i trakten. Den rätt som ju tingsrätten slog fast förra året.

Samma bevisning igen
I rättegången som beräknas pågå fram till midsommar är det upp till de tre samebyarna Vapsten, Ran och Umbyn att åter bevisa att renbete har bedrivits i trakten sedan lång tid tillbaka.

Samma bevisning som förra gången kommer upp, men advokat Ulrika Sundin-Bonnedahl som företräder markägarna hoppas att hovrätten ska betona saker annorlunda än tingsrätten gjorde.

– Framförallt hur man har upphöjt vissa lagförarbeten till lag, i princip. Det menar vi var felaktigt och att man måste titta på grundmaterialet, säger hon.

Ska åberopa rapport
Samebyarnas advokat Camilla Wikland säger att man har fått tillstånd av hovrätten att åberopa den rapport som gränsdragningskommissionen presenterade efter tingsrättsdomen förra året.

– Då har gränsdragningskommissionen slagit fast att det med stro sannolikhet finns renbetesrätt norr, söder och väster om Nordmaling. Då är det klart att sannolikheten är mycket stor att det även skulle finnas en renbetesrätt i Nordmaling.

Olle Larsson är ordförande i Rans sameby och säger sig vara säker på att renbete har förekommit i Nordmaling under flera generationer.

– Man har ju alltid hört hur långt ner den var, den var till och med på Holmön också, någon gång, och ända ner mot Nordmaling. Det sa äldre-samerna då jag började. Det var ju bara så.

Markägarna har splittrats
Efter att tingsrätten dömde till samebyarnas fördel i januari förra året har de 120 markägarna splittrats. Några ville ändra sin talan, det vill säga låta målet handla också om andra saker än i tingsrätten. Men hovrätten sa nej till det.

Bert Hägglund hör till den ursprungliga skaran markägare, och han hoppas nu att hovrätten ska se annorlunda på renbetesmålet än vad tingsrätten gjorde.

– Ska vi ha ett skogsbruk i dessa trakter så måste det bli ett absolut stopp på att bedriva renskötsel på föryngringsytor, säger han.

Peter Öberg, Umeå
peter.oberg@sr.se

I samarbete med Sveriges Radio Västerbotten