Regeringskansliet uppnår inte miljömål

Samtidigt som en rad myndigheter i Sverige är skyldiga att upprätta miljöpolicys, så visar det sig att regeringskansliet inte lyckats leva upp till flera av de miljömål som man satt upp för sin egen verksamhet.

Till exempel har elförbrukningen inte minskat sedan 1999, säger Jan-Erik Lindberg, departementsråd och servicechef i regeringskansliet.

– Den har inte minskat sedan dess, den har ökat med cirka en gigawattimme, säger Jan-Erik Lindberg.

Skulle minska elförbrukningen
I regeringskansliets miljöpolicy från 1999 finns uppräknat en rad områden som regeringskansliet speciellt skulle prioritera för att minska miljöeffekter av den egna verksamheten. Bland annat skulle alla departement minska den egna elförbrukningen.

Även pappersförbrukningen skulle minska. Det har den också gjort, men inte så mycket som var tänkt säger Jan-Erik Lindberg.

– Där har vi lyckats lite bättre, men jag tycker inte att vi har lyckats tillräckligt bra, säger han.

Att personalen skulle dricka mindre ur engångsmuggar var ett annat mål. Jan- Erik Lindberg konstaterar att det nu används färre plastmuggar, men i stället har förbrukningen av pappersmuggar ökat betydligt.

– Det är ett av de målen som inte har gått bra. Tvärtom har förbrukningen av pappersmuggar nästan fördubblats, säger Jan-Erik Lindberg.

Vad beror det på?

– Man dricker mer kaffe och te, förmodligen för att man har mer att göra. Vi har haft kampanjer och satt in diskmaskiner för att man ska använda mer porslinsmuggar och vi har också delat ut porslinsmuggar, men fortfarande använder man pappersmuggar.

Personalstyrkan har vuxit på regeringskansliet och att det kan vara en förklaring till att man inte når flera av målen, tror Jan-Erik Lindberg. Att elförbrukningen har ökat med nästan åtta procent beror enligt honom också på alla nya teknikiska apparater som drar ström.

– Kraven på funktionalitet på it-system till säkerhetssystem ökar hela tiden, säger Jan-Erik Lindberg.

Men han är inte nöjd och som servicechef tar han på sig en del av ansvaret för att man inte dit man ville.

Ny mål gäller
I höstas reviderades miljöpolicyn, och nu gäller också nya mål om att minska på elförbrukningen och att effektivisera källsorteringen, och minska på papper.

Jan-Erik Lindberg tror att man kommer att lyckas bättre den här gången.

– Det är ju mer prioriterat nu. Vi har erfarenheten från de gamla miljömålen, vad vi lyckades med och vad vi inte lyckades med då. Sen är folk mer motiverade nu, säger han.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se