Kraftverksdamm riskerar att brista

En av landets största kraftverksdammar, Höljesdammen i Klarälven i norra Värmland, riskerar att brista om den inte förstärks och byggs om, enligt SVT:s nyhetsprogram Rapport.

Enligt en internationell expertgrupp har dammen så allvarliga svagheter att den skulle kunna brista om regnmängderna ökar, genom klimatförändringarna.

På länsstyrelsen i Värmland säger man till Rapport att flera broar längs Klarälven skulle spolas bort om dammen brister.

Arbete har nu påbörjats för att förstärka dammen.