Starkt stöd för Jan Björklund

Flera av folkpartiets distrikt har på måndagskvällen ställt sig bakom Jan Björklund som ny partiledare. Det tunga Göteborgsdistriktet nominerar Björklund med motiveringen att han kan bli en enande kraft för partiet.

Också folkpartiets distrikt i Gävleborg, Västerbotten och Västernorrland har på måndagskvällen nominerat Jan Björklund.

Tidigare har bland andra Stockholm, Skåne, Uppland och Örebro, fört fram Jan Björklund som ny partiledare.

Gotlandsdistriktet väljer däremot att nominera den nyligen avgångne Sveriges Radio vd:n Peter Örn som ny partiledare.