Vanlig hostmedicin blir dyrare

Fyra hostmediciner förlorar sin statliga subvention och blir därmed dyrare för patienten, liksom fyra läkemedel mot astma. Det har läkemedelsförmånsnämnden beslutat efter en genomgång av kostnadseffektiviteten hos medel mot astma, hosta och lungsjukdomar.

Bland annat de mediciner som nu blir dyrare finns den vanliga hostmedicinen Mollipect, och Läkemedelsförmånsnämndens ordförande Ann-Christine Tauberman förklarar.

– Förkylningshosta är en jämförelsevis lindrig åkomma och dessutom övergående. Däremot är det oerhört angeläget att samhället subventionerar läkemedel mot astma och KOL och cystisk fibros som är svåra sjukdomar som inte går att bota och som faktiskt ibland kan leda till döden.

Samtidigt drar ni in subventionen också för astmamedel, till exempel Lomudal som ju är ganska vanligt. Varför då?

– Vi drar in subventionen för fyra astmamedel, och det beror för tre av dem på att det är lite äldre läkemedel och det finns modernare, mer effektiva att använda istället.

Alla mediciner ska gås igenom
Läkemedelsförmånsnämnden har gått igenom 43 mediciner mot bland annat astma och lungsjukdomar som KOL och funnit att åtta läkemedel inte längre bör subventioneras. Det innebär en besparing på 40 miljoner kronor per år, som enligt nämnden kan användas till andra områden inom sjukvården.

Nämndens uppdrag innebär att man ska gå igenom alla mediciner på den svenska marknaden i tur och ordning för att pröva om de är värda sin subvention. Tidigare har man granskat medel mot migrän och vissa läkemedel mot magsyra.

Både läkemedelsindustrin och patientföreningarna får lämna sina synpunkter innan nämnden beslutar.

”Svårt att byta medicin”
Ingalill Björn, ordförande i Astma- och allergiförbundet tycker att det är bra att läkemedel utvärderas, men att det kan vara svårt för vissa patienter att behöva byta en medicin som de tycker fungerar bra.

– Jag tror att det finns de som blir oroliga. Astma är ju en sjukdom som kan väcka stark oro och ångest, och om man då inte får ha sin medicin som man har haft så väcker det oro hos vissa personer. Då gäller det verkligen att man informerar rätt och att man testar att det här fungerar för var och en som hamnar i det läget, säger hon.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se