Amerikan ska leda Världsbanken

USA vill att en amerikan efterträder Paul Wolfowitz när han avgår som chef för Världsbanken den sista juni. Det säger president George Bush.

Det har spekulerats i att den avgående brittiske premiärministern Tony Blair skulle efterträda Wolfowitz, men de spekulationerna tonar Bush ner.

Enligt traditionen utser USA världsbankschef medan Europa utser chef för Internationella valutafonden.