Löneskillnader mellan könen minskar

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskade i fjol. Kvinnornas löner steg något snabbare än männens i alla sektorer utom i kommunerna. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån SCB. Om statistiken rensas för att kvinnor och män har olika yrken, utbildning och ålder tjänar kvinnor nästan lika mycket som män, 99 procent av männens lön.