Ungdomar positiva till it-övervakning

Ungdomar vet mycket om internet och är positiva till mer it-övervakning i jakten på brottslingar. Det är också okej att dela med sig sina politiska uppfattningar på nätet, men inte sina kärleksförhållanden. Det visar en undersökning från Datainspektionen.

– Deras allmänna it-kunskaper är höga och deras it-mognad är också mycket hög. Däremot har de inte ett särskilt kritiskt tänkande i integritetsfrågan, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Datainspektionens undersökning omfattar över 500 ungdomar mellan 14 och 18 år. Den kommer mitt i debatten om vi ska ha mera övervakning av datatrafiken för att bekämpa brott.

Undersökningen visar att ungdomar är allmänt positiva till mera it-övervakning, särskilt tjejerna. Det viktigaste är att övervakningen leder till att sätta dit pedofiler.

Religion och politik okänsligt
Ungdomarna är, enligt undersökningen, väldigt öppna med att göra sina politiska och religiösa uppfattningar kända på nätet.

– Det som är mest känsligt för dem är egentligen uppgifter som handlar om deras kärleksförhållanden, känslor och privatekonomi. Däremot sådant som i lagstiftningen betraktas som väldigt känsliga uppgifter, nämligen politisk tillhörighet och religiös åsikt, inte lika känsligt, säger Göran Gräslund.

Vad är förklaringen till det?

– Vi har inte djupanalyserat den här rapporten ännu, men om man lever i ett land där man känner att det varit stabilt och där man har relativt högt förtroende för statsmakten är det kanske inte lika obehagligt att till exempel facktillhörighet blir allmänt känt.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se