Svensk ekonomi växer långsammare

Tillväxttoppen är passerad i den svenska ekonomin menar banken Nordea i sin nya konjunkturrapport.

Nordea bedömer att ökningstakten under år 2006 var en av de två högsta noteringarna sedan 1970, men nu minskar alltså den snabba tillväxttakten.

Hushållens konsumtion beräknas öka med historiskt höga 3,8 procent i år. Det beror främst på att hushållen tillförs ungefär 20 miljarder kronor netto i skattesänkningar år 2007 och 2008.