En av tre nyopererade har farligt ont

Det är farligt att ha ont, och därför måste sjukvården bli bättre på att minska smärtan för nyopererade patienter. Det visar en ny svensk studie.

Narkosläkare Åsa Rudin har tagit fram en metod som före operation kan avgöra vem som kommer få särskilt ont.

– Det är viktigt, både för deras egen skull, att det är besvärligt och att man lider om man har ont, men också att det är viktigt att minska komplikationerna och minska bekymret med långvarig smärta, säger hon.

Smärta innebär risker
Var tredje nyopererad patient har så ont att det bedöms som farligt. Varannan får långvarig smärta. Men problemet har varit att man i förväg inte kunnat avgöra vem som kommer få så ont. Sjukvårdspersonalen har fått gissa. Och just svår smärta efter operationen innebär risker för patienten.

– Delvis vet vi att det är risk för att få komplikationer om man har ont. Man kommer inte ur sängen, man rör sig inte ordentligt, man andas inte ordentligt och kan då både lida själv, så att säga, och stanna längre tid inom sjukvården. Det andra är att det är större risk att få en kronisk smärta om man har haft svår smärta efter sin kirurgi, vilket är ett mycket större problem än vad vi faktiskt tror, säger Åsa Rudin.

Svår smärta gör att patienten ligger stilla och då finns det risk för blodproppar och lunginflammation. Svår smärta kan också leda till kronisk smärta.

– Vi vet att vissa ingrepp gör mer ont än andra, och är man opererad högt upp i buken så gör det mer ont än om man är opererad längre ner i buken eller om man är opererad ortopediskt. I dag väljer vi smärtbehandling efter det, säger Åsa Rudin.

Anpassad smärtbehandling
Narkosläkare Åsa Rudin har visat att om man bland annat testar patientens smärtkänslighet före operationen kan man anpassa smärtbehandlingen efteråt. I dag får alla samma behandling fast de har olika ont.

– Vi har blivit mycket bättre på att behandla smärta. Men även om vi försöker allt vad vi kan så har vi en ganska stor andel som fortfarande har för ont, alltså medelsvår till svår smärta.

Åsa Rudin menar att standardiserade smärttester nu måste införas i sjukvården.

– Långvarig smärta är det ett jättebekymmer vad gäller sjukskrivningar, och jag tror att det gäller att med alla medel försöka minska det, säger hon.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se