Bush har lagt fram sin klimatstrategi

USA:s president George Bush har presenterat vad han kallar en ny klimatstrategi. Bland annat vill han att de länder i världen som släpper ut mest växthusgaser samlas till en serie möten. Men han närmade sig inte Kyotoavtalet.

Presidents Bush presenterade sina nya klimatförslag bara drygt en vecka innan G8-mötet i Tyskland äger rum. På det mötet, när världens mäktigaste länder träffas, kommer ju bland annat klimatfrågorna ha en framskjuten placering.

– USA uppmanar nu världens länder att arbeta fram ett ny överenskommelse för hur växthusgaserna ska minska, detta efter att Kyotoavtalet har löpt ut 2012, sa president Bush bland annat i sitt tal.

Vill nå en överenskommelse
Det tyder på att han inte är beredd att närma sig det internationella avtal som USA hittills har vägrat att skriva under och för det fått mycket kritik.

I hans nya förslag vill han istället samla de 15 länder i världen, däribland USA, som släpper ut mest växthusgaser till en serie möten som ska leda fram till en överenskommelse i slutet av nästa år. Därefter får varje land avgöra vad det behöver göra för att de mål länderna kommer överens om.

Bush föreslog också att till exempel tullar på miljövänlig teknik sänks.

”Ett nonsensförslag”
Bedömare här i USA säger i kommentarer till Bush förslag att det inte kommer att blidka hans europeiska förhandlingspartners. Amerikanska Greenpeace kallar det till och med för ett nonsensförslag, eftersom det inte innehåller några specifika mål om hur mycket Bush vill att växthusgaserna ska sänkas.

Man tror också att Bush tal på torsdagen visar att det kommer bli svårt för Tysklands förbundskansler Merkel kommer få svårt att få med sig USA på det miljöavtal hon skissar på inför G8-mötet.

Daniel Alling, New York
daniel.alling@sr.se