Fler kan få färdtjänst genom ny dom

Reglerna för färdtjänst kan ändras efter en dom i Regeringsrätten, och fler kan få rätt till färdtjänst under kortare perioder.

I drygt hälften av landets kommuner måste man vara funktionshindrad i minst sex månader för att få rätt till färdtjänst, som det ser ut idag.

Men nu har Regeringsrätten givit en 83-årig kvinna som beräknades vara konvalescent i tre till sex månader rätt till färdtjänst.

Enligt Regeringsrätten borde domen innebära att alla kommuner ändrar sin praxis.