Invandringen ökar

Under fjolåret fick Sverige fler invandrare än något år sedan 1875, då Statistiska centralbyrån började med sina mätningar.

Totalt invandrade 95 750 personer och den siffran slår med bred marginal rekordnoteringen från Jugoslavienkrisen 1994, då 83 600 invandrade till Sverige.

Den främsta orsaken till ökningen är den tillfälliga asyllag som gällde från november 2005 till och med mars 2006.