Tillväxtprognosen skrivs ner för euroländerna

EU-kommissionen skriver ner tillväxtprognosen något för de 13 euroländerna.

Nu bedöms BNP-tillväxten under andra och tredje kvartalet i år hamna i intervallet 0,4 till 0,8 procent. Tidigare prognos låg på 0,4 till 0,9 procent.

Samtidigt bekräftar kommissionen att BNP-tillväxten under första kvartalet hamnade på 0,6 procent, jämfört med fjärde kvartalet. På årsbasis hamnade därmed tillväxten på 3,0 procent.

Arbetslösheten föll i april till 7,1 procent, från 7,2 procent i mars.