Hägglund vill ha fler småföretag i vården

Regeringen vill se en mångfald av vårdföretag, därför har delar av vården privatiserats, men nu visar en rapport att det är ett litet antal stora företag som dominerar den privata vården.

Små företag, kooperativ och ideella föreningar slås ut. Inger Schörling är ordförande i delegation bakom rapporten:
– De små företagen och de idéburna organisationerna har tappat mark, om man jämför med i början på 90-talet. Det går allt mer mot oligopol, stora företag som är dominerande och tar över främst inom äldreomsorgen.

Socialminister Göran Hägglund är inte nöjd:
– Jag tycker att det här är ett problem. Hela regeringen den här regeringens idé är att underlätta för människor att starta och driva företag i Sverige. Och på vård och omsorgsområdet tror jag att det kan bidra till att skapa valfrihet, trygghet och mångfald. Så vi behöver se över hur vi kan få bättre förutsättningar att långsiktigt bedriva sådan här verksamhet i vårt land.

Små företag klarar inte konkurensen
Några få stora företag dominerar vårdbranschen visar den rapport som Göran Hägglund idag fått ta del av.

Rapporten är skriven av en delegation som på uppdrag av den förra regeringen kartlagt den vård som drivs av ideella organisationer, kooperativ och små privata företag. Enligt rapporten klarar inte dom små företagen av att konkurrera med dom stora i offentliga upphandlingar.

– Och så förlorar man mot någon av de stora, som naturligtvis har större möjlighet att lägga anbud och konkurrera med priset. Det som de småföretagen är bra på kanske och det som vi brukar kalla för mervärde att man har lokal förankring, lokal kännedom, man har större andel av frivilliginsatser, det kommer inte med i upphandlingsförfarandet, säger Inger Schörling.

Vill se över upphandling
Göran Hägglund vill nu se över den lag som styr hur kommunerna gör sina upphandlingar - lagen om offentlig upphandling.

– Det radikala som de föreslår är att inte tillämpa lagen på just området vård och omsorg, säger Hägglund.

Johanna Sjövall
Johanna.sjovall@sr.se