Reinfeldt stöder Bushs klimatutspel

Klimatet är en av de stora frågorna på G8-mötet som börjar i nästa vecka i Tyskland. En av deltagarna är USA och i veckan föreslog president Bush att de länder som släpper ut mest växthusgaser ska diskutera hur utsläppen ska minska, men utan att sätta några mål. Utspelet välkomnas trots det av statsminister Fredrik Reinfeldt.

– USA söker en väg där de uppfattar att andra inte lägger processerna till rätta åt dem. På det sättet kan man förstå logiken bakom Bush:s utspel som jag uppfattar är en öppning i frågan.

Det här utspelet har ju förkastats av EU-komissionen. Vilken klimatpolitik ska Sverige föra, USA:s eller EU:s?

– Det EU säger är att ni ska följa EU och FN-upplägget och så kan man ju hålla på och peka finger åt varandra. Jag vill bara säga att på plats i USA, så är det väldigt tydligt att oavsett vilket politiskt parti eller inriktning man har så är utgångspunkten att man inte vill styras av andra. Man vill ta egna initiativ, säger Fredrik Reinfeldt.

Kyotoavtalet förhandlades inom FN med ett fyrtiotal industriländer. USA och Australien är de enda av dom som inte har ratificerat avtalet. Problemet för USA har varit att man inte har lyckats minska sina utsläpp utan istället ökat dem med 20 procent sedan 1990. USA har inte velat ta på sig några egna mål för utsläppsminskningar. Och nu anser Fredrik Reinfeldt att man bör acceptera att det sker olika förhandlingsprocesser utanför FN:s ram.

– Jag tror att vi får ha lite respekt för att det kanske inte kommer vara en enhetslösning, lika för alla, utan att det blir parallella processer delvis där världen tar på sig ansvaret för att lösa klimatfrågan.

Utvecklingsländerna har inte några åtaganden om utsläppsminskningar i Kyotoavtalet, därför står industriländerna och det växande Kina på olika nivåer i processen. 

– Kyoto är närmast ett icke-ord i amerikansk politik, säger Fredrik Reinfeldt.

Blir det inte ett stort problem då om man bedriver olika processer? Hur ska man då komma fram till något resultat?

– I USA säger alla samma sak: vi kommer inte att i efterhand anpassa oss till en process som vi såg som ett sätt att försöka styra USA i ett läge där man inte tog med Kina, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se